Stöd till anhöriga

Att leva nära en människa som behöver stöd och vård kan innebära att det egna livsrummet begränsas. Du som anhörig kan behöva stöd för att orka.

Att vara anhörig till en person som vårdas i hemmet eller i särskilt boende kan väcka många frågor, känslor och funderingar. Du är välkommen att höra av dig så kan vi prata om vilket ditt behov är.

Tillsammans kan vi komma fram till vilket eller vilka stöd som skulle passa just för er. Allt arbete sker under fullständig sekretess.

Vi erbjuder olika former av stöd

  • Avlastning på dagverksamhet
  • Avlastning eller växelvård på korttidsboende
  • Avlastning i hemmet med hemtjänst

För ovanstående insatser kontakta biståndshandläggare.

Insatser som inte kräver något beslut från biståndshandläggare

Kommunen erbjuder avgiftsfri avlastning för dig som vårdar en närstående i hemmet. Fler insatser kan komma att erbjudas framöver.

Avgiftsfri avlastning

  • Avgiftsfri avlastning är till för dig som vårdar en närstående i hemmet. Grundtanken är att tillgodose tillfälliga avlastningsbehov.
  • Det kan vara som ett komplement till redan befintliga insatser
  • Det krävs ingen utredning eller biståndsbeslut
  • Du kan få denna avlastning upp till 12 timmar per månad med reservation för platsbrist. De timmar som inte utnyttjas kan inte sparas till nästa månad.

Tider för möjlig avlastning

Måndag - söndag klockan 10-20
Förbokning gör du hos sjuksköterska Eva Sundling 070-671 46 06