Kontakta omsorg och hjälp

Här hittar du telefonnummer och telefontider för verksamheter inom socialförvaltningen. Om du vill skicka e-post till någon av kommunens anställda är adressen fornamn.efternamn@vindeln.se

Socialkontoret

Besöksadress:
Kommunalhusvägen 11

Postadress:
Vindelns kommun
Socialförvaltningen
922 81 Vindeln

Telefon (växel): 0933-140 00
Fax: 0933-141 29

Telefon

Biståndshandläggare äldreomsorgen, färdtjänst, riksfärdtjänst

Måndag-fredag klockan 8-9 och onsdagar även klockan 14-15

Behandlingsteamet för missbrukare

Malin Flumé 070-301 25 60
Stina Lundstedt 070-301 29 54

LSS-handläggare

Måndag-fredag klockan 8-9

Socialsekreterare individ- och familjeomsorgen

Måndag-fredag klockan 8-9

Socialsekreterare försörjningsstöd

Måndag-fredag klockan 8-9

Arbetsmarknadsenheten AME

Arbetskonsulent och koordinator
Anne-Li Alfredsson 070-227 75 46

Arbetskonsulent
Kristina Hägglund 070-301 37 61

Ungdoms- och integrationsassistent
Britt-Louise Eriksson 070-300 84 67

Arbetsterapeut
Jennie Högdahl 070-363 04 46

Enhetschef
Sara Persson 0933-140 88, 073-184 19 32

Ansvarig Verksamhetschef
Karina Wahlberg 0933-140 37

Hälso - och sjukvård, hemsjukvård, funktionsomsorg

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Fausta Marianovic 070-671 46 05

Enhetschef HSL
Emma Granström 0933-141 54

Sjuksköterska Hemsjukvård
0933-141 80 (telefontid vardagar klockan 8-9)

Arbetsterapeut
Birgitta Dahle 070-373 02 39
Jill Eriksson 070-689 69 99
Emma Stenman 070-301 56 63

Sjukgymnast
Bengt Eklund 070-373 34 81
Jonas Eriksson 070-301 69 82

Särskilda boenden

Almagården

Besöksadress
Villavägen 9
922 32 Vindeln

Fax 0933-141 84

Telefonnummer

Enhetschef 0933-141 54

Våning 2 0933-142 72

Sjuksköterska 070-671 46 01

Sjukgymnast 0933-142 62

Arbetsterapeut 0933-140 90

Bäckstugans personal:
0933-140 89 måndag, tisdag och torsdag klockan 8.30 - 16.00

Enhetschef 0933-141 54
Arbetsterapeut 0933-142 23

Solhaga

Besöksadress
Häradsvägen 102
922 32 Vindeln

Telefonnummer

Enhetschef 0933-141 72

Sjuksköterska avd D (korttids) 070-671 46 06

Sjuksköterska avd A+G (säbo) 070-368 50 18

Sjuksköterska avd C (säbo) 070-671 46 01

Avdelning A 073-066 38 19

Avdelning C 073-021 97 82

Avdelning D 072-220 47 09

Avdelning G 0933-142 74

Arbetsterapeut avd A+G 070-373 02 39

Arbetsterapeut avd C 070-689 69 99

Fysioterapeut 070-373 34 81


Älvbacken

Besöksadress
Älvbacken 1
922 32 Vindeln

Telefonnummer

Enhetschef Avdelning 1-3 0933-141 23

Enhetschef Avdelning 4-5 0933-141 87

Sjuksköterska 070-204 20 08 eller 070-373 34 93

Avdelning 1 0933-142 51

Avdelning 2 0933-142 52

Avdelning 3 0933-142 53

Avdelning 4 0933-142 54

Avdelning 5 0933-142 55

Sjukgymnast 0933-142 62

Arbetsterapeut 0933-140 90

Köket 0933-142 64

Retrå resursverksamhet

Retrå butik

072-702 03 30

Kontor och verkstad

0933-141 95

Verkstad

Arne Ögren, arbetshandledare med samordningsansvar

0933-141 95 eller 070-373 08 91

Bilvård

Tommy Hilmersson, arbetshandledare 072-702 04 70

Retrå Service

Ewa Bergh, arbetshandledare med samordningsansvar 070-202 54 43

Enhetschef

Sara Persson 0933-140 88

Ansvarig verksamhetschef

Karina Wahlberg 0933-140 37