Invandring och integration

Vindelns kommun tar emot nyanlända flyktingar. Migrationsverket och Länsstyrelsen bestämmer hur många personer med uppehållstillstånd som kommunen ska ta emot. Socialförvaltningen ansvarar för kommunens flyktingmottagande.

Drop-in på SFI

Alla nyanlända har möjlighet att få prata med en socialsekreterare i SFI:s lokaler på adressen Storvägen 58.

Drop-in gäller onsdagar mellan klockan 10:00 och 11:00

Vem gör vad i mottagandet av nyanlända?

Migrationsverket

 • Beslutar om och ansvarar för uppehållstillstånd, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring.
 • Betalar ut ersättning till kommunen
 • Anvisar nyanlända med uppehållstillstånd och kvotflyktingar till kommunerna
 • Ansvarar för asylsökande under väntetiden

Länsstyrelsen

 • Beslutar om kommuntal (hur många nyanlända varje kommun i länet ska ta emot på anvisning per år) baserat på det länstal som regeringen varje år beslutar om.
 • Driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på både nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Arbetsförmedlingen

 • Har det samordnade ansvaret för etableringen av nyanlända som fått uppehållstillstånd.
 • Upprättar och beslutar om etableringsplan och etableringsersättning, gäller i två år

Kommunen

 • Mottagande och praktisk hjälp vid bosättning av nyanlända med uppehållstillstånd.
 • Erbjuder Svenska för invandrare (SFI)
 • Barn har rätt till förskola och skola på samma villkor som andra
 • Samhällsorientering (SO), minst 100 timmar

Försäkringskassan

 • Utbetalar etableringsersättning och tillägg för barn och bostad
 • Andra ersättningar som barnbidrag och bostadsbidrag på samma villkor som andra

Region Västerbotten

Erbjuder inledande frivillig och kostnadsfri hälsoundersökning samt sedvanlig hälso- och sjukvård.

Civilsamhället

Aktiviteter för att främja integration i samhället.

För dig som är ny i Sverige

Information Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du enkelt och snabbt hitta information om det svenska samhället. Det är även möjligt att få information på flera olika språk.

Mottagande av ensamkommande barn

Ett barn som kommer utan vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl och är under 18 år räknas som ensamkommande barn.

Vissa barn som kommer till Sverige har behov av att bo i familjehem.