Retrå resursverksamhet

Retrå är en kommunal verksamhet med syfte att ge personer som står långt från arbetsmarknaden förutsättningar att komma närmare arbete eller studier.

Våra målgrupper är personer som inte etablerat sig på arbetsmarknaden på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Vi verkställer även daglig sysselsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) och daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade).

Verksamheten består av verkstad, butik, bilvården, Retrå Service, textilgrupp och transporter.

  • Verkstaden tillverkar egna produkter i trä och har även en del legojobb till företag.
  • I butiken säljer vi egentillverkade produkter samt återvunna möbler och prylar.
  • Bilvården har som uppdrag att städa och tvätta kommunens leasingbilar. Vi har inte möjlighet att ta emot privatpersoners bilar.
  • Retrå Service tar uppdrag från kommunens verksamheter. Det rör sig om enklare servicesysslor, hantering av returmaterial med mera.
  • Textilgruppen tar hand om skänkt textilt material och tillverkar produkter som säljs i butiken

Retrås butik är öppen för tidsbokning

Vi finns på industriområdet, Västervägen 6 (granne med Autoexperten).

Vi har öppet måndag-torsdag klockan 10-16. Fredagar 10-14. Vi tar emot max fem kunder åt gången i butiken.

Har du frågor? Ring 0933-141 95.

Vill du skänka föremål till butiken så går det bra att lämna in till oss varje vardag mellan klockan 8 och 15.

Ring gärna innan så att vi säkert finns på plats!