Personligt ombud

Personligt ombud arbetar för att du med psykiska funktionshinder ska få det stöd, den vård och service som du önskar och har rätt till.

Personligt ombud vänder sig till dig som är 18 år och äldre och har psykiska funktionshinder. Ombuden arbetar på ditt uppdrag och stödet kostar ingenting. Kontakten sker i din hemmiljö eller annan plats som du väljer.

Telefon: 090-77 17 53
E-post: po@umea.se