Hjälpmedel

Har du en funktionsnedsättning till följd av exempelvis skada, sjukdom eller åldersbetingande orsaker, kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen. I vissa fall är funktionsnedsättningen tillfällig, i andra fall under en lång tid eller en hel livslängd.

Har du behov av hjälpmedel som kräver utprovning i hemmet eller bostadsanpassning kan du kontakta kommunens arbetsterapeuter eller sjukgymnaster.

Om du behöver enklare hjälpmedel som inte kräver hembesök ska du ta kontakt med din hälsocentral.

Hjälpmedel som du lånar av kommunen tar vi en avgift för. Du ska återlämna dem när du inte längre har behov av dem eller flyttar från kommunen.

Ett hjälpmedel är personligt och får inte överlåtas till annan person. Du har under lånetiden ett ansvar för att sköta hjälpmedlet och meddela om något behöver åtgärdas.

Vi tar en årlig avgift för dessa hjälpmedel:
Transportrullstol 200 kronor
Arbetsstol 500 kronor
El-rullstol 1000 kronor

Om du har frågor om avgifter kontakta HSL-chef Katja Harju 0933-141 87

Återlämning av hjälpmedel

Hjälpmedel som ska återlämnas ska vara rengjorda. Ej återlämnade hjälpmedel faktureras.

Adress för återlämning, vardagar klockan 7-16:
Solhaga, Häradsvägen 102, ingång A

Hjälpmedelsbutiken

En del hjälpmedel måste du köpa själv, till exempel:

  • Matlagningshjälpmedel
  • Bestick och muggar
  • Sax
  • Griptång och strumppådragare
  • Enkel duschpall
  • Stödkäpp
  • Förhöjningsdyna

Du kan köpa smarta hjälpmedel i Region Västerbottens hjälpmedelsbutik. För att köpa dessa behöver du inte gå via hälsocentralen.