Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Den som tillhör personkretsen i Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kan ansöka om daglig verksamhet.

Personer som inte omfattas av LSS men som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, har kognitiva funktionsnedsättningar eller lider av psykisk ohälsa kan ansöka om daglig sysselsättning enligt Socialtjänstlagen, (SoL).

För att ansöka tar du kontakt med biståndshandläggare i kommunen.

Älvan

Älvan är den enhet i Vindelns kommun som bedriver daglig verksamhet enligt LSS. Här finns ett tiotal personer i aktivitet.

Älvan erbjuder både gruppaktiviteter och enskilt individanpassat arbete.

Några exempel:

  • Gruppaktiviteter som musik, ridning, färg och form, motorisk träning och kommunikationsträning
  • Tillverkning av braständare
  • Utflykter och studiebesök
  • Vissa serviceuppdrag, såsom skräpplockning och städning av närmiljön utomhus.

Retrå

Retrå är en kommunal verksamhet med syfte att ge personer som står långt från arbetsmarknaden förutsättningar att komma närmare arbete eller studier.

Våra målgrupper är personer som inte etablerat sig på arbetsmarknaden på grund av fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Vi verkställer även daglig sysselsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) och daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)