Misstanke om att barn far illa

Innan du gör en anmälan kan du prata med en socialsekreterare. Ring i så fall och beskriv oron innan du tar beslut om att anmäla. Det kan du göra utan att berätta vem du är orolig för.