Kontaktfamilj, kontaktperson och familjehem

Ibland räcker inte ett barns eller en ungdoms befintliga nätverk till för att tillgodose behovet av en trygg och stimulerande miljö. Då kan socialtjänsten ge stöd i form av en kontaktperson, kontaktfamilj eller ett familjehem.

Är du intresserad?

Familjehem, stödfamiljer och kontaktfamiljer är vanliga familjer och människor. Det spelar ingen roll om man är gift, sambo eller ensamstående, bara man känner att det finns utrymme i livet - tid, energi och engagemang - för att ta emot ett barn eller en ungdom. Vindelns kommun letar alltid efter fler trygga och stabila personer som kan tänka sig att ge av sin tid och energi till dem som behöver stöd och hjälp.

Kontakta kommunen om du har frågor eller är intresserad av uppdrag. Du kan också göra en intresseanmälan eller ta reda på om du är lämplig på webbplatsen Familjehem Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjehem

Som familjehem öppnar ni ert hem så ett barn eller en ungdom bor hos er under en tid. Tiden kan variera från några månader till några år. En del barn behöver bo i familjehem tills det blivit vuxet. Barnet eller ungdomen kan av olika anledningar inte bo tillsammans med sin biologiska familj.

Vindelns kommun arbetar utifrån att barns och ungdomars föräldrar är viktiga. Målet är nästan alltid att barnet eller ungdomen ska återförenas med sin ursprungsfamilj. När barnet eller ungdomen flyttat in är det viktigt med ett bra samarbete mellan barnets föräldrar, familjehemmet och socialtjänsten.

Kontaktfamilj och stödfamilj

Kontaktfamilj blir man vanligast åt ett barn eller en ungdom. Beroende på barnets eller ungdomens behov ser uppdragen olika ut, men vanligt är att barnet eller ungdomen bor hos kontaktfamiljen en till två helger i månaden.

Socialnämnden i Vindeln arbetar utifrån att barnets föräldrar är viktiga. Detta innebär att man som kontaktfamilj bör sträva efter ett gott samarbete med dem eller andra viktiga personer ur barnets nätverk.

Det är viktigt att man i familjen är överens om att ta emot ett barn eller ungdom i det gemensamma hemmet.

Kontaktperson

En kontaktperson är någon som känner att man vill och kan lägga tid och ork på att hjälpa en annan människa. Beroende på de behov som finns kan uppdragen se väldigt olika ut.

En kontaktperson kan tilldelas för både vuxna, barn och ungdomar. Kontaktpersonen kan hjälpa individen att öka sitt sociala umgänge genom att komma iväg på aktiviteter eller träffas över en kopp kaffe till exempel.