ABC - Alla barn i centrum

Som en del i arbetet med att stärka barn och ungas psykiska hälsa har Vindelns kommunutbildat ett antal ABC gruppledare.

ABC- Alla barn i centrum är ett nationellt föräldrastöd i form av gruppträffar, framtaget för att passa alla föräldrar med barn i åldrarna ca 3-12 år.

Vi träffas fyra gånger plus en gång för uppföljning. Träffarna bygger på varandra och handlar om hur relationerna i familjen kan stärkas och hur stress och konflikter kan förebyggas i vardagssituationer.

Du får tillsammans med andra föräldrar utbyta erfarenheter samt ta del av aktuell forskning om föräldraskap och barns utveckling och inlärning.

Att delta är kostnadsfritt.

Du kan läsa mer om ABC i vår broschyr, se länk nedan under Relaterat innehåll.
Du är också välkommen att höra av dig om du undrar över något.

Anmälan och frågor mejlas till: abc@vindeln.se

 

Aktuella datum:

Onsdagar med start vecka 10:

Datum: 6/3, 20/3, 3/4, 17/4 plus uppföljningsträffar
Tid: klockan 18:00-20:30
Plats: Kommunhuset Vindeln, kommunalhusvägen 11

Sista anmälningsdag: 25/2

Bra att veta: Skulle man missa någon av träff 2, 3 eller 4 kan vi i viss mån erbjuda att "Ta igen" den vid ett annat tillfälle.
Första träffen är det däremot viktigt att man kan närvara på.

Varmt välkomna!