Avgifter inom vård och omsorg

Ansök om bostadstillägg för att få rätt avgift

Om du har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende är det viktigt att du söker eller förnyar ansökan om bostadstillägg (BTP), så att du får rätt avgift. BTP kommer att inräknas som en del av din inkomst.

Omvårdnadsavgift

Avgiftens storlek inom hemtjänst och särskilt boende beror bland annat på inkomst (pension, bostadstillägg med mera), inkomst av kapital och boendekostnad.

Maxtaxa innebär att man betalar högst 2575 kronor per månad i omvårdnadsavgift.

Hemtjänst

Avgiften beräknas utifrån nettoinkomst, man betalar för utförd tid en maxavgift på 2575 kronor per månad.

Korttidsplats

Ett korttidsboende kostar max 2575 kronor per månad i omvårdnadsavgift, 128 kronor i kostavgift per dygn och 28 kronor per dygn för förbrukningsartiklar.

Dagverksamhet

Lunch och fika kostar 85 kronor per dag.

Trygghetslarm

Endast trygghetslarm kostar 270 kronor per månad. Har du hemtjänstinsatser ingår denna kostnad i hemtjänstavgiften.
Installationsavgift 570 kronor (engångsbelopp).

Särskilt boende

Avgiften i särskilt boende består av omvårdnadsavgift, kost och hyra.

Omvårdnadsavgiften är högst 2575 kronor per månad beroende på avgiftsutrymmet.
Kostavgift för helpension 3840 kronor per månad.
Hyra betalas enligt hyreskontrakt.

Överklagande

Du kommer att få ett skriftligt besked om din avgift och hur den är beräknad. Ta gärna kontakt med oss om du har synpunkter eller frågor angående avgiften eller hur den har beräknats. Du kan överklaga avgiftsbeslutet till förvaltningsrätten.