Anmälan om oro för barn eller vuxen

Innan du gör en anmälan kan du prata med en socialsekreterare. Ring i så fall och beskriv oron innan du tar beslut om att anmäla. Det kan du göra utan att berätta vem du är orolig för.

Anmälan från dig som privatperson

Om du vill göra en anmälan som privatperson kan du ringa till en socialsekreterare via växeln på telefon 0933-140 00 eller använda en blankett som finns längst ner på sidan. Det går också bra att skicka in en anmälan via mejl eller brev.

Som privatperson kan du göra en anonym anmälan. Du ska då inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter när du kontaktar socialtjänsten. Om du uppger ditt namn har socialtjänsten endast i undantagsfall möjlighet att hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller.

Om du gör en anmälan anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten i efterhand inte kan få mer information från dig.

Om du misstänker att barn utsätts för våld eller övergrepp bör du även anmäla det till polisen. I akuta fall ringer du 112.

Anmälan från professionella

Du som arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdomar till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Detta gäller personer både i offentlig och privat regi inom dessa verksamhetsområden.

Anmälningsskyldigheten betyder att när du har en misstanke om att barn far illa måste du anmäla det. Om du gör anmälan i tjänsten ska du berätta vem du är och var du jobbar. Anmälan ska du göra skriftligt med hjälp av e-tjänsten eller blanketten.

Vid akuta situationer, ring alltid till socialtjänsten innan du skickar anmälan!