Hälsofrämjande samordningsteamet

Vi samverkar för att minska fysisk och psykisk ohälsa, samt ensamhet hos äldre.

Vi erbjuder resurser för att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet och har kunskap om tidiga insatser.

I vårt team arbetar;

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut/sjukgymnast
  • Biståndshandläggare
  • Sjuksköterska i hemsjukvården och korttidsboende
  • Värdinna för trygghetsboendet Almagården
  • Undersköterska i dagverksamhet och anhörigstöd

Det behöver inte ha hänt något för att ta kontakt med oss!

Du får gärna höra av dig med frågor och funderingar.
Vi erbjuder bland annat kostnadsfria förebyggande hembesök med rådgivning för att underlätta att bo kvar i det egna hemmet längre och bibehålla sina fysiska förmågor. Vi kan även ge generella tips och råd.
Exempel på vad vi kan erbjuda:
• Information om vad kommunen har för insatser och vad de innebär - exempelvis hemtjänst, dagverksamhet och hemsjukvård.
• Förskrivning av hjälpmedel eller förändringar i hemmiljön.
• Information om och hjälp till fysisk träning.
• Hjälp med anskaffning och underhåll av tekniska hjälpmedel.
• Aktiviteter som syftar till meningsfulla dagar med sällskap och gemenskap.

Kontakta oss

Växel (kopplar till önskad profession): 0933-140 00

Biståndshandläggare
Telefontid Mån-tors kl. 08.00-09.00
Nås via växeln

Arbetsterapeut & fysioterapeut
Nås via växeln

Hemsjukvård
Telefontid vardagar kl. 08.00-12.00
Tel: 0933-141 80

Anhörigstöd
Telefontid, fredagar, kl. 09.00 – 11.00
Tel; 070-661 40 89

Har du frågor om teamet?

Chef hälsofrämjande samordningsteamet;
Tel: 0933-141 87

Målen för den nationella äldrepolitiken är att äldre ska;

  • kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
  • kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
  • bemötas med respekt
  • ha tillgång till god vård och omsorg

Äldreomsorg

Du som behöver kontakt med äldreomsorgen och beslut om insatser ska få kontakt med en handläggare senast inom en vecka och du ska få ett beslut inom en månad efter din första kontakt. Läs mer i våra servicedeklarationer.