Särskilt boende

Vindelns kommun kan erbjuda olika boendeformer inom äldreomsorgen.

Ansökan om plats på särskilt boende

För att flytta till ett särskilt boende behöver du ansöka och beviljas detta stöd av en biståndshandläggare.

Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt.

Besök på särskilt boende

Alla är välkommna, men vi vill påminna om god handhygien. Tvätta gärna händerna före och efter ditt besök samt använd gärna den handsprit som finns tillgänglig. Har du förkylningssymptom vill vi be dig att stanna hemma tills du är frisk. Detta för att minska risken för smittspridning

Älvbacken

Älvbacken byggdes 2004 med fem avdelningar. År 2023 byggdes Älvbacken ut med två extra avdelningar med syfte att samla all särskilt boende i Vindelns kommun till ett ställe.
Idag finns det totalt 60 stycken särskilt boende lägenheter fördelat på sex avdelningar. På varje avdelning är det cirka 10 lägenheter.

Utöver detta bedrivs på avdelning 7 ÄldreRehab. Syftet med vistelsen på ÄldreRehab är vanligtvis rehabilitering efter sjukhusvistelse eller under boendeutredning. Vistelsen på denna avdelning är således tillfällig.
På Älvbacken erbjuds även växelvårdsplats.

Alla lägenheter är förberedda med takskenor för lyft i rum och wc, dessutom finns en anpassad säng med madrass i varje lägenhet.

Lägenheterna på avdelning 1-5 är på 31,6 kvadratmeter och avdelning 6-7 på 31,9 kvadratmeter. Avdelningarna på nedre plan erbjuder en gemensam uteplats/altan och på ovanplan finns på varje avdelning en gemensam balkong. Hiss finns att tillgå mellan våningsplanen. Alla hyresgästerna har tillgång till en fin utemiljö i vår gemensamma trädgård.

På Älvbacken finns gemensamma utrymmen för måltider, aktiviteter och samvaro.

Vi som arbetar på Älvbacken är:

Vi är många som arbetar på Älvbacken och dygnet runt finns det omvårdnadspersonal i huset. De professioner som finns i huset är: vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnast och fysioterapeut, enhetschefer, administratör, samordningsundersköterskor, städteam, kockar och ekonomibiträden (kökspersonal).
Vi får även återkommande besök av läkare från hälsocentralen.