Särskilda boenden

Vindelns kommun kan erbjuda tre särskilda boendeformer inom äldreomsorgen.

Ansökan om plats på särskilt boende

För att flytta till ett äldreboende behöver du ansöka och beviljas detta stöd av en biståndshandläggare.

Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt.

Besök på särskilt boende under coronapandemin

Vi kommer att kunna ta emot besök av dig om du är fullt frisk, helt symtomfri och inte har träffat någon du vet har covid-19 minst 14 dagar före besöket.

Tvätta händerna

Tvätta händerna före och efter besöket och använd handsprit. Följ direktiven för god handhygien, det gäller dig, oss och dina kära – vi vill alla hålla oss friska och trygga.

Hälsofrågor

Inför besöket, ställ dig själv följande frågor. Syftet är att skydda boendet från smitta genom att upprätthålla Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att minska risken för smittspridning inne på boendet är det viktigt att du besvarar frågorna ärligt.

  • Har du träffat någon som du vet har covid-19 de senaste 14 dagarna?
  • Har du hosta?
  • Har du feber?
  • Har du nytillkommen snuva?
  • Har du halsont?
  • Har du huvudvärk?
  • Har du muskelvärk?
  • Har du bortfall av smak- och/eller luktsinne?
  • Har du magbesvär?

Om du svarar ja på någon av frågorna avråder vi dig från att besöka boendet.

Almagården

Almagårdens särskilda boende är under omställning. Mer information kring Trygghetsboendet på Almagården kommer inom kort.

Bagarstuga

Almagården har en egen bagarstuga som går att hyra. Boka och hyra lokaler

Solhaga

Solhaga har 24 platser fördelat på tre avdelningar

Varje avdelning har en matsal med kök och del för gemenskap. I alla lägenheter finns en anpassad säng.

Avdelning A har tio korttids- eller rehabplatser.

Avdelning C har sju särskilt boendeplatser.

Avdelning G har fem särskilt boendeplatser och två växelvårdsplatser.

Personal

Personalen består av undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor som samtliga har schemalagd arbetstid. Personal finns i huset dygnet runt. Vi har tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut måndag till fredag. Städpersonal och vaktmästare finns att tillgå måndag till fredag.

Älvbacken

Älvbacken har 50 rum på 31,6 kvadratmeter vardera

Alla rum är förberedda med takskenor för lyft i rum och wc, dessutom finns anpassad säng till varje rum. Rummen är fördelade på fem avdelningar med tio rum på varje avdelning. Varje avdelning har en stor matsal med kök samt del för gemenskap.

Till avdelningarna finns även stora balkonger på övre plan och nedre plan har fina utemiljöer att vistas i. På markplan finns en trädgård där våra boende kan vistas i en vacker miljö som vi även kan använda som en del i omvårdnadsarbetet. Vi har en sagolik utsikt över Vindelälven från vårt äldreboende. I Navet samlas vi för andakt, underhållning och andra gemensamma aktiviteter.

Personal

Personalen består av undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor som samtliga har schemalagd arbetstid. Personalen finns i huset dygnet runt. Vi har tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast måndag till fredag samt även städpersonal och vaktmästare måndag till fredag.