Artikeln publicerades 19 juni 2024

Information om inmätning i Vindelns tätort och Tvärålund

Vindelns kommun har anlitat mätkonsulter för att genomföra inmätningar i Vindelns tätort och delar av Tvärålund under sommaren. Detta arbete är en del av kommunens satsning på att förbättra den digitala informationen inom samhällsbyggnadsprocessen, vilket inkluderar både nya och äldre detaljplaner.

Varför gör vi detta?

För att säkerställa hög geografisk precision i våra digitala detaljplaner behöver vi mäta in fastighetsgränser och andra relevanta objekt. Detta kommer att förbättra kvaliteten på våra kartunderlag och göra det enklare för fastighetsägare att få tillgång till korrekta kartor, samt underlätta exempelvis bygglovsbedömningar.

Hur påverkas du?

Under sommaren kan du komma att se mättekniker som arbetar med inmätningar. I vissa fall kan det behövas tillträde till privata fastigheter för att mäta in gränspunkter som ibland kan vara täckta av jord eller växtlighet. Detta kan innebära att det behövs grävas med spade för att hitta dem. Vi hoppas att detta inte kommer att orsaka någon olägenhet för dig.

Det är viktigt att notera att detta arbete inte är någon lantmäteriförrättning, utan syftar till att redovisa redan existerande gränsmarkeringar på registerkartan.

Aktuella områden

  • Vindelns tätort
  • Delar av Tvärålund

Har du frågor?

Om du har några frågor angående inmätningarna, vänligen kontakta miljö- och byggförvaltningen på telefonnummer 0933-140 00.

Tack för din förståelse och samarbete!

Miljö- och byggförvaltningen Vindelns kommun