Artikeln publicerades 21 maj 2024

Vindelns Kommun rankas som tredje bästa företagsklimatet i Västerbotten

Vindelns Kommun har nått ett ny milstolpe genom att rankas som tredje bästa företagsklimatet i Västerbotten, enligt Svenskt Näringslivs senaste undersökning.

- Detta är ett stort kliv i rätt riktning mot vår långsiktiga och strategiska målsättning om det bästa näringslivsklimatet i Västerbotten. Under de senaste åren har vi arbetat med flera olika samagerande projekt för ett bättre näringslivsklimat. Den här undersökningen stärker vår bild om att vi är på rätt väg, säger Angelica Johansson, näringslivschef, om enkätundersökningen.

Resultatet visar på det framgångsrika samarbetet mellan kommunen, lokala företag och andra intressenter och har aldrig varit högre. Vindelns kommuns sammanfattande omdöme på en femgradig skala gällande företagsklimatet ökade från fjolårets 3,47 till 3,85.

Endast Lycksele och Vännäs är bättre placerade med sin 4,0 respektive 3,9. Sverigesnittet bland landets kommuner är 3,5 så Vindelns kommuns omdöme är talande siffror på näringslivets syn på företagandet på orten. På 13 av de 14 ställda enkätfrågorna i undersökningen ökade omdömet jämfört med 2023.

Undersökningen från Svenskt Näringsliv mäter företagsklimatet utifrån flera faktorer, inklusive service och bemötande från kommunen, tillgång till kompetens och infrastruktur samt upphandling och attityder. Vindelns kommun har visat starka resultat inom dessa områden, vilket har bidragit till det förbättrade resultatet.

Genom strategiska satsningar och en lyhörd attityd har Vindelns Kommun utvecklat initiativ som möter företagens behov och främjar tillväxt och innovation.

- Vi är oerhört stolta över att rankas som tredje bästa företagsklimatet i Västerbotten. Vi kommer fortsätta på vår inslagna väg enligt näringslivsstrategin, säger Mathias Haglund, kommunalråd i Vindelns kommun.

Även Tomas Nilsson, oppositionsråd och känd företagare, Vindelns kommun tycker att det är roligt med den positiva trenden. – Som representant i Vindelns näringslivsråd så är detta definitivt viktiga steg i rätt riktning.

- Vi är mycket tacksamma och glada för det förtroende som näringslivet visar genom årets resultat avslutar näringslivschefen.

 

Fakta om Svensk Näringslivs undersökning
Undersökningen ger en bild av företagsklimatet i landets kommuner och genomförs av Ipsos på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Statistiska centralbyrån (SCB) tar fram ett urval utifrån kommunens storlek som levereras till Ipsos.

I första hand skickas enkäten till Svenskt Näringslivs medlemsföretag och i andra hand till företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Vanligt är att ungefär två tredjedelar av urvalet består av medlemsföretag.

Undersökningsperioden har pågått från den 2 januari till den 31 mars 2023 och antal svarande företag är 32 401. Detta innebär en svarsfrekvens på 46 procent.

Vartannat år får även kommunpolitiker svara på enkäten, i år svarade 5 760 kommunpolitiker. De som får enkäten är ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige (Enligt Valmyndighets förteckning över kommunpolitiker).

Diagram som jämför företagsklimat i Västerbottens kommuner där Vindeln kommun hamnar på tredje plats

Det sammanfattande omdömet av undersökningen visar att Vindeln kommun rankas som tredje bästa företagsklimatet i Västerbotten.