26 april 2024 till 28 april 2024 kl. 00.00-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Biltvättarhelgen 27 - 28 april

Med Biltvättarhelgen 27 - 28 april vill vi uppmärksamma vikten att tvätta bilen på rätt ställe för vårt dricksvatten, vattendrag, sjöar och hav

Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar i Sverige direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

Tvättar du bilen på gatan eller på garageuppfarten förstör du vår vattenmiljö. Tvättvatten innehåller flera miljögifter som i värsta fall rinner helt orenat ut i Vindelälven eller andra vattendrag. Med Biltvättarhelgen 27 - 28 april vill vi uppmärksamma betydelsen av att tvätta bilen så att tvättvattnet tas om hand på bästa sätt.

Biltvätt