Artikeln publicerades 24 januari 2024

Välkommen till skolan och förskoleklass läsåret 24/25!

Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn som har fyllt eller fyller sex år under 2024. Det är en egen skolform och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Läsårstiderna för elever i förskoleklass är samma som för elever i grundskolan årskurs 1-6.

Varje elev är kopplad till ett skolupptagningsområde, men som förälder har man även ett fritt skolval. Alla som ska börja förskoleklass behöver därför välja skola. Vindelns kommun behöver veta om ni som vårdnadshavare väljer förskoleklass i Vindelns kommun och i vilken skola ni önskar placera ert barn (vid ansökan till Älvbrinkens skola kan man inte välja avdelning).

Anmälan till förskoleklass görs via e-tjänsten ”Ansökan om förskoleklass, skola eller byte av skola” på Mina sidor på kommunens hemsida: https://minasidor.vindeln.se/

Läsårstiderna kommer att finnas på kommunens hemsida www.vindeln.se Länk till annan webbplats. så snart dom är beslutade.

Skolskjuts

Om ert barn har lång väg till skolan och ni önskar skolskjuts måste en ansökan göras. Det finns särskilda regler för skolskjuts, kopplat till val av skola och upptagningsområde. Regler för skolskjuts finns på kommunens hemsida.

Vid frågor om skolskjuts, kontakta skolskjutshandläggare Maria Johansson. 0933-140 49. Ansökan görs via Mina sidor på kommunens hemsida: https://minasidor.vindeln.se/ Länk till annan webbplats.

Övergång från förskola till fritidshem

Ditt barns plats i förskola eller pedagogisk omsorg avslutas automatiskt den 31 juli (om det inte finns behov av sommarförskola ett senare datum) det år som barnet börjar i förskoleklass.
Om du som förälder arbetar eller studerar har du möjlighet att ansöka om en fritidshemsplats före och/eller efter förskoleklassen. Plats på fritids är avgiftsbelagd och debitering sker enligt maxtaxa. Mer information om fritidshem hittar du på kommunens hemsida.
Ansökan om fritidshem görs via Mina sidor på kommunens hemsida: https://minasidor.vindeln.se/ Länk till annan webbplats.

Anmälan till förskoleklass ska vara inskickad till kommunen senast 12 februari 2024.

Har ni frågor, kontakta:
Pernilla Hall, administratör
0933-140 56. pernilla.hall@vindeln.se

Varmt välkommen till skolan i Vindelns kommun!