Artikeln publicerades 18 januari 2024

Fira World Snow Day i din hemmabacke Buberget

Vintern är i full gång med snö i hela landet med rekordmånga skid- och snowboardåkare i både längdspår och backar. Den 21 januari firas World Snow Day, en dag full av aktiviteter i anläggningar och backar över hela landet. Och ett tillfälle att fånga upp både gamla och nya åkare. Tillsammans sprider vi skidglädje till fler och sätter Sverige i rörelse.

Den 21 januari är det World Snow Day, men skidåret 2024 är redan i full gång med snö och öppna anläggningar. World Snow Day firas i skidanläggningar över hela världen. Naturligtvis också i Sverige. Tillsammans med ca 200 liftanläggningar runt om i landet laddar vi för en dag fylld av aktiviteter.

- Buberget i Vindeln kommer vi att ha öppet mellan kl 10-15. Vi kommer också att bjuda på korv. säger Malin Bjurén.

I hemmabackarna och skidspåren ryms både fritidsåkare och föreningar som lockar barn och ungdomar till regelbunden fysisk aktivitet. På många platser i landet är hemmabacken vintertid en extra fritidsgård. Men det kräver resurser och engagemang. Både från kommuner och från de som driver hemmabackarna, som i många fall är ideella föreningar.

- Skidglädje är glädje under hela livet. Genom World Snow Day vill vi sprida skidglädje och bryta stillasittandet i Sverige. Ett stillasittande som ökar under vintern. säger Malin Bjurén

Varje krona som det offentliga satsar på fysisk aktivitet ger samhället fyra kronor tillbaka genom lägre kostnader för vård och hälsa. Här fyller hemmabacken en viktig funktion genom att bidra till rörelseglädje och folkhälsa under den delen av året då vi är som mest inomhus och stillasittande.

Vi ses väl på World Snow Day?

Tid och plats: Buberget, Vindeln kl.10.00-15.00
Kontaktperson: Malin Bjurén 070-277 80 41

Fakta om hemmabackarna

Det finns ca 150 hemmabackar i Sverige, en hemmabacke är en skidanläggning som är ortsnära och har lokalbefolkningen som främsta målgrupp. En hemmabacke drivs oftast av ideella föreningar, kommuner eller i vissa fall bolag.

Nya livscykelanalyser Länk till annan webbplats. visar att skidanläggningars klimat- och kostnadsbelastning per person är jämförbara eller även lägre än exempelvis simhallar och ishallar. En mindre skidanläggning förbrukar 60-70 procent mindre energi än en ishall. Dessutom finns det mycket som kommuner och skidanläggningar tillsammans kan göra för att energieffektivisera Länk till annan webbplats.: investera i effektiva snösystem och förstärka positiva miljöeffekter som att friluftsområdet skyddar natur, främjar biologisk mångfald och kan användas på fler sätt under sommarhalvåret.

Fakta om World Snow Day

World Snow Day är ett initiativ som startades internationellt av FIS år 2012. Grunden till den är att det ska finnas en dag för att peppa till snöglädje. 2024 är tredje året då Friluftsfrämjandet, SLAO och Svenska Skidförbundet stöttar hemmabackar runt om i Sverige på olika sätt.

Läs mer här Willkommen | FIS World Snow Day | 21. January 2024


Länk till annan webbplats.