Artikeln publicerades 22 november 2023

Vindelns Kommun tilldelas officiellt samiskt namn - Vyöddalen Kommuvdna

På måndagens fullmäktige klubbades det historiska beslutet igenom när Vindeln kommun tilldelades ett officiellt samiskt namn - Vyöddalen Kommuvdna.

Vindeln ingår sedan år 2019 i förvaltningsområde för samiska. Det umesamiska ordet för Vindeln, Vyöddale, är fastställt som ett officiellt umesamiskt ortnamn för orten Vindeln. Det gjordes år 2021 av Lantmäteriet. Samtidigt fastställdes en del andra umesamiska ordnamn i kommunen, t.ex. ordet för Åmsele.

Vindelns kommunfullmäktiges beslut innebär att kommunens officiella namn, Vindelns kommun, även finns i en umesamisk version. Det är ett viktigt symbolvärde för samiska kulturen. Med beslutet bekräftas även kommunens betydelse som samisk förvaltningsommun.

Förändringen innebär att ytterligare ett namn läggs till i kommunnamnet. Vindelns kommun kommer fortsättningsvis att existera parallellt med det samiska namnet Vyöddalen Kommuvdna.