Artikeln publicerades 21 november 2023

Sammanfattning sammanträde kommunfullmäktige 20 november

Vindelns kommun genomförde årets andra kommunfullmäktige måndag 20 november. Här kommer en sammanfattning av sammanträdet.

Information från kommunstyrelsens ordförande
Kommunalrådet Mathias Haglund informerade bland annat om kommunens gemensamma dialog kring folkhälsoarbetet och vilket fokus och arbetsinsats som krävs i folkhälsorådet. Vidare informerades även av KD:s partisekreterade Lisa-Maria Norlin var på kommunbesök och fick ta del av de utmaningar och möjligheter som finns i Vindelns kommun, främst inom äldreomsorgen och sociala frågor. Mathias Haglund informerade även om projektet kring Vindeln Innovation Center som påverkats grund av rådande konjuktur- och omvärldsläge och en mer utförlig handlingsplan kommer därför behöva genomföras för att möta projekts utmaningar och möjligheter på ett bättre sätt.

Redovisning av detaljbudgetar och verksamhetsplaner 2024-2027
Under kommunfullmäktigemöte i Vindeln informerade kommunalrådet Mathias Haglund (s) att skolan kan få två miljoner kronor i extra pengar. Budgeten som klubbades igenom på KF-mötet i juni var redan beslutad, men där diskussionen fokuserade på hur verksamheterna skulle spara för att uppfylla den befintliga budgeten. Mathias Haglund avslutade med att meddela att kommunstyrelsen planerar att tillföra extra medel till barn- och utbildningsutskottet 2024, och han hoppas att pengarna används klokt och redovisas tydligt.

Oppositionen kritiserade majoriteten under debatten och påpekade att konsekvenserna av neddragningarna på skolan inte hade framkommit klart samt diskuterade förslag om extern granskning av arbetsmiljön. Mathias Haglund avvisade förslaget och föreslog istället att problemen måste lösas internt. Han nämnde också att inför nästa budgetprocess vill de ha fler avstämningar med verksamheten för att få bättre insikt, som en direkt följd av den debatt som uppstått. Beslutet om de extra pengarna kommer att fattas i kommunstyrelsen.

Företagsbesök Tegsnäsets Musteri
och Saras Glutenfria

Kommunfullmäktige förärades med ett företagsbesök av en duo bestående av Tegsnäsets Musteri och Kristina Rehn samt Saras Glutenfria och Sara Paulsson som berättade om sina respektive verksamheter i Tegsnäset och Granö. Kristina och Sara har med sina livsmedelsprodukter och samarbete i nätverket ”Bygdens bästa” etablerat sina livsmedelsprodukter och satt sina byar på kartan.

Motioner
Kommunfullmäktige fattade även beslut till kommunstyrelsen att bereda medborgarförslag gällande skridskobana i Vindelns centralort.

Här kan du läsa protokollet
Hela protokollet finns att läsa på kommunens hemsida från torsdag 30 november.

Samuel och Dan

Kristina Rehn, Tegsnäsets Musteri och Sara Paulsson, Saras Glutenfria, var inbjudna till måndagens kommunfullmäktige och berättade om sina respektive verksamheter, utmaningar och möjligheter. Här tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Dan Oskarsson.