Artikeln publicerades 18 oktober 2023

Tågavgångarna mellan Vindeln-Umeå dubbleras i december

Från 10 december 2023 kommer antalet tågavgångar mellan Vindeln och Umeå att dubbleras. Det blir en viktig pusselbit för att förbättra kollektivtrafiken i regionen och möta resenärernas ökande efterfrågan.

De nya tidtabellerna till förmån för pendlare och studenter kommer erbjuda hela 15 avgångar i vardera riktning till Vindeln och en helt ny resemöjlighet mellan Vännäs och Vindeln.

Om knappt två månader börjar Norrtågs nya tidtabell att gälla. Med den ökande efterfrågan från resenärer är denna satsning inte bara välkommen, utan även nödvändig.

Den ökade tågtrafiken mellan Vindeln och Umeå kommer att gynna invånarna i regionen på många sätt. För de som väljer att bo och leva i Vindeln kommer kommunikation med tåg dubbleras. Det innebär ökad flexibilitet för tågpendling till arbetsmarknaden i hela Umeåregionen. För näringslivet i Vindeln innebär det också en möjlighet att attrahera arbetskraft från andra kommuner vilket direkt kommer bidra till den starka tillväxt som just nu sker i kommunen.

- Den ökade tillgängligheten av tågavgångar mellan Vindeln och Umeå är en viktig faktor för att locka kompetens och arbetskraft till Vindeln. Det gynnar både individer som kan dra nytta av en enklare pendling och Vindelns kommun som kan dra nytta av ökad tillväxt och utveckling, säger Mathias Haglund, kommunalråd.

För de morgonpigga resenärerna kommer den nya tidtabellen erbjuda flera alternativ. Norrtåg har inkluderat fyra morgonavgångar, vilket möjliggör en smidig start på dagen. Denna tidiga service är särskilt värdefull för dem som har tidiga arbetsmöten, föreläsningar eller andra åtaganden. Nu kan de bekvämt och snabbt ta sig till och från Umeå och Vindeln på tider som passar deras behov.

Förstärkningen mellan Vindeln och Umeå i vintertidtabellen innebär inga nyheter från Norrtåg eller Länstrafiken avseende trafiken mot Lycksele.

- Det är beklagligt att vi fortfarande inte fått en lösning på trafiken mot Lycksele. Vi fortsätter dialogen gentemot Region Västerbotten för att få till en förbindelse på sträckan Vindeln-Lycksele. Vindelns kommun kretsar kring två geografiska arbetsmarknader, både gentemot Umeå och Lycksele och behöver fasta förbindelser åt båda håll, avslutar Mathias Haglund, (S), kommunalråd .