Artikeln publicerades 27 september 2023

Gemensam satsning för en landsbygd fri från våld inledd

På landsbygden är det vanligare att bo i villor och ibland med långa avstånd till närmsta granne. Detta gör det svårare att upptäcka våld i hemmet, jämfört med boende i tätbebyggda områden och lägenheter. Nu satsar Vindelns kommun tillsammans med Polismyndigheten och Länsstyrelsen på att öka kunskapen hos fler människor att upptäcka, reagera och agera i situationer när det finns oro för att någon utsätts för någon form av våld.

Landsbygd fri från våld

På landsbygden är det vanligare att bo i villor och ibland med långa avstånd till närmsta granne. Detta gör det svårare att upptäcka våld i hemmet, jämfört med boende i tätbebyggda områden och lägenheter. Nu satsar Vindelns kommun tillsammans med Polismyndigheten och Länsstyrelsen på att öka kunskapen hos fler människor att upptäcka, reagera och agera i situationer när det finns oro för att någon utsätts för någon form av våld.

För att lättare upptäcka våld i nära relationer i landsbygdsmiljöer krävs att fler personer i samhället har kunskap om hur våld kan upptäckas och var det går att vända sig vid oro för någon. Därför satsar nu myndigheterna tillsammans på ett projekt för en landsbygd fri från våld.

- Mörkertalet är stort i dag. Vi vill öka kunskapen och medvetenheten om tecken på våld samt att människor ska känna ett förtroende att anmäla och söka stöd när någon utsätts för våld i hemmet. Det är först när vi får vetskap om vad som sker som vi kan sätta in gemensamma stödåtgärder för dem som utsätts för våld och agera mot dem som utövar våldet. Vi vill också få en bättre lägesbild som kan bidra till att stärka det förebyggande arbetet framåt, säger Maud Brodin Hansson och Maria Forsberg, kommunpoliser i lokalpolisområde Umeå.

Länsstyrelsen har fått pengar från Brottsförebyggande rådet, pengar som ska användas för att undersöka hur samhället kan upptäcka fler fall av våld i nära relationer i landsbygdssamhällen.

- Vi kommer ha löpande informationsträffar från nu och under hela hösten. Vi inleder med ett öppet torgmöte den 29 september kl. 15-17 utanför Ica Supermarket i Vindeln och följer sedan upp med informationsträffar löpande under det närmsta halvåret. Under informationsträffarna så berättar vi om situationen kring våld i nära relation, vilka tecken det går att vara uppmärksam på, hur alla i samhället kan göra något för att hjälpa och vilket stöd det finns för både våldsutsatta och våldsutövare, säger Charlie Lundgren, brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Under projekttiden kommer Länsstyrelsen, tillsammans med Polismyndigheten och Vindelns kommun bjuda in till ett antal informationsträffar.

- Vi vill nå ut med information till grupper i samhället som kanske inte alltid annars nås av information av denna typ. Vi vill också nå ut till människor som utifrån deras yrkesval eller fritidsengagemang kan ha bättre förutsättningar än andra att upptäcka våldsutsatthet säger Johanna Persson, IFO-chef i Vindelns kommun.

- Vi är glada att Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet kommer få ansvara för den vetenskapliga utvärderingen av projektet, inte minst då insatsen är inriktad på ett mycket viktigt och tyvärr ständigt aktuellt ämne. Vår förhoppning är att utvärderingen kommer vara till nytta för polisiärt arbete på landsbygden, ett ämne där vi globalt har relativt lite forskning. Genom enkäter och intervjuer hoppas vi ge möjlighet för deltagarna att göra sina röster hörda och därigenom få en inblick i medborgarnas behov och tankar kring dessa frågor, berättar doktor Mikael Emsing, universitetsadjunkt vid Umeå universitet.