Artikeln publicerades 25 september 2023

Beredskapsveckan är igång - öva på din hemberedskap

Beredskapsveckan pågår från 25 september till oktober. Temat för veckan är Öva! med förhoppningen att fler invånare ska stärka sin egen hemberedskap genom att ta del av aktiviteterna.

Beredskap

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar.

Med årets tema Öva! vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) få fler människor att gå från tanke till handling och ta det sista praktiska steget för att skaffa sig en god egenberedskap så att man klarar sig en vecka utan samhällets stöd vid kriser och krig. Genom att öva blir man medveten om sin egen förmåga och vad man behöver göra för att stärka sin hemberedskap.

Gemensamt med övriga kommuner i Västerbotten anordnas föreläsningen "Så överlever du zombieapokalyspen med Herman Geijer. Föreläsningen kan ses på plats i Skellefteå på måndag och i Umeå på tisdagen.

Tisdagens föreläsning webbsänds mer informations finns här "Så överlever du zombieapokalypsen". Se webbsändningen här >>> Länk till annan webbplats.