Artikeln publicerades 21 september 2023

Vindelns kommun avancerar 68 placeringar i näringslivsranking

Vindelns kommun har tagit imponerande steg framåt på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet. Sedan fjolåret har kommunen klättrat hela 68 placeringar, från plats 256 till plats 188

Vindelns kommun har tagit imponerande steg framåt på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet. Sedan fjolåret har kommunen klättrat hela 68 placeringar, från plats 256 till plats 188. Detta bekräftar Vindelns engagemang för att skapa en företagsvänlig miljö och attrahera investeringar och tillväxt till regionen.

Enligt Svenskt Näringslivs årliga ranking bedöms kommuner över hela Sverige utifrån deras förmåga att skapa en gynnsam miljö för företagande. Det inkluderar faktorer som företagarnas möjlighet att etablera och utveckla sina verksamheter, kommunernas servicenivå gentemot näringslivet samt hur väl de lyssnar på och samarbetar med företagare.

- Vi är mycket glada över den här utvecklingen och ser den som ett bevis på att våra insatser för att stödja företagande och skapa en gästvänlig näringslivsmiljö ger resultat. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med lokala företag och för att ytterligare stärka det positiva företagsklimatet i regionen. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att säkerställa att vår kommun förblir en attraktiv plats för företag att växa och blomstra i, säger Therese Berg, kommundirektör.

Vindeln kommun har visat på ett kontinuerligt engagemang för att förbättra sitt företagsklimat och stärka relationen med näringslivet. Genom att öka sin ranking med 68 placeringar på ett år har Vindeln nu nått sin högsta ranking sedan 2014. Det är ett framgångsrikt steg som reflekterar en positiv utveckling av kommunens ekonomiska och affärsmässiga förutsättningar.

En rad faktorer ligger bakom det positiva resultatet. Bland annat genom ett bättre och mer utarbetat företagsstöd och service samt ett tydligare samarbete med det lokala näringslivet för att förstå deras behov. Vindelns kommun har även ett uttalat tillväxtfokus tillsammans med det lokala näringslivet. De senaste åren har det genomförts en rad olika gemensamma insatser för att stärka och utveckla kompetensförförsörjningen och producera fler bostäder.

- Vi har genomfört ett antal strategiska åtgärder för att attrahera företag och stödja befintliga företag. Samarbetet mellan kommunen och det lokala näringslivet har också intensifierats, vilket har resulterat i ömsesidiga fördelar och ökat förtroende. Vi har också varit bra på kommunicera och satsat på tydlighet och transparens i våra beslut och processer. Detta tror jag stärkt kommunen som en pålitlig partner, säger Angelica Johansson, näringslivschef.