Artikeln publicerades 18 augusti 2023

Terrorhotnivån i Sverige höjs från 3 till 4

Säkerhetspolisen, SÄPO, har fattat beslut om att höja terrorhotnivån från nivå 3 till nivå 4 på en 5-gradig skala. SÄPO gör bedömningen att det försämrade läget kommer att bestå under en längre tid.

Sverige har haft en situation med ett försämrat säkerhetsläge i kombination en höjd terrorhotnivå under en tid.

Uppmaningen från SÄPO är att det bästa vi kan göra just nu att fortsätta att leva våra liv som vanligt men vara medveten om att det finns hot mot vårt samhälle. Därför är det viktigt att;

  • ta del av information från myndigheter
  • vara källkritisk
  • inte dela obekräftad information eller sprida rykten.

Vindelns kommun samarbetar och samverkar löpande med Länsstyrelsen Västerbotten och med länets övriga kommuner och myndigheter för att ha en aktuell lägesbild och kunna anpassa vår beredskap.