Artikeln publicerades 9 augusti 2023

Flaggdag för urfolket samerna

Flaggdag för samerna

Vindeln ligger inom umesamiskt område, vilket i stora drag omfattar norra Västerbotten och södra Norrbotten.

Idag flaggar Vindelns kommun för urfolket samerna.

Den 9 augusti varje år firas den internationella urfolksdagen. FN:s generalförsamling beslutade år 1994 att urfolkdagen skulle firas varje år under det så kallade urfolksårtiondet mellan åren 1994-2004.

Vindeln ligger inom umesamiskt område, vilket i stora drag omfattar norra Västerbotten och södra Norrbotten. Det gränsar mot sydsamiskt område i söder och pite- lulesamiskt område i norr. Samerna tillhör ett av världens urfolk. De har levt på samma plats genom historien och de har en egen kultur, ett eget språk och egna sedvänjor.

Sedan dess har firandet fortsatt och den 9 augusti blivit etablerad som urfolkens dag. Under dagen högtidlighålls världens urfolk och de gemensamma banden mellan urfolkens kulturer.