Artikeln publicerades 7 augusti 2023

ABC - föräldrautbildningar under hösten

Under hösten kommer Vindelns kommun att bjuda in till ABC-utbildning för föräldrar.

Gruppsammankomsterna startar under vecka 42.

Vindeln kommunhuset – torsdagar; 19/10, 2/11, 16/11, 30/11

Sista anmälningsdag 9 oktober.

Anmälan och frågor görs till via mail: abc@vindeln.se