Artikeln publicerades 15 juni 2023

Sammanfattning sammanträde kommunfullmäktige 13 juni

Vindelns kommun genomförde årets andra kommunfullmäktige tisdag 13 juni. Här kommer en sammanfattning av sammanträdet.

Ekonomirapport - Tertial 1 kommunala koncernern
Trots omvärldsläget med ökad oro, inflation och osäker konjuktursituation uppvisar Vindelns kommun en tillfredsställande ekonomisk prognos för första tertialen 2023. Prognosen för helåret pekar på ett plusresultat på 15,8 miljoner kronor, vilket är drygt fyra miljoner bättre än prognoser för året. Orsaken bakom plusresultatet är uteslutande stats- och utjämningsbidrag från staten. Verksamheterna i kommun uppvisar ett minusresulta på 2,7 miljoner. Tendenserna i kommunen är positiva i övrigt där befolkningsunderlaget är stabilt första kvartalet. Antalet barn ökar också i kommunen vilket är positivt.

Ny skattesats Vindelns kommun 2024
Kommunfullmäktige beslutadeom ny skattesats i Vindelns kommun 2024. Det innebär att den gamla skattesatsen på 23,60 kronor sänks till 23,35 kronor, en minskning med 0,25 kronor. Thomas Nilsson (m) yrkade på att den befintliga skattesatsen skulle kvarstå.


Investering nyproduktion Sockenmagasinet
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Kommunstyrelsens förslag till investering i nyproduktion av Sockenmagasinet 4 och 5, med uppförande av 23 nya lägenheter på Häradsvägen till en beräknad på budget på 55 miljoner kronor. Bubergsgården AB beviljdes även ett låån på 2,3 miljoner krornor för upprättandet av ny garagebyggnad på Bubergsgården efter branden i december 2022.

Förvärv av Fritidscentrum och uppförande av garagebyggnad Bubergsgården AB
Vindelns kommun förvärvar Fritidscentrum av Vindelnbostäder AB för 6,6 miljoner kronor från 1 juli. Övertagandet kommer underlätta för kommunen som ägare av Fritidscentrum.


Företagsbesök Indexator AB
Samuel Gottnersson, vd, Indexator berättade under sitt förtagsbesök om företagets utmaningar och möjligheter. Under 2022 omsatte bolaget 445 miljoner kronor och exporterar idag sina produkter över hela världen, har 125 anställda på drygt 10 000 kvadratmeter industriyta på Vindeln Innovation Park. Indexator firar under 2023 50-årsjubileum som företag och har även ett antal investeringar på gång för att ytterligare tillväxt de kommande åren. Indexator berättade också om det jämställdhetsarbete som företaget inledde för cirka 15 år sedan och idag är 26 procent av Indexators anställda kvinnor.

Här kan du läsa protokollet
Hela protokollet finns att läsa på kommunens hemsida från och måndag 20 juni.

Samuel och Dan

Samuel Gottnersson, vd, Indexator AB var inbjuden till tisdagens kommunfullmäktige och berättade om bolagets resa, utmaningar och möjligheter. Här tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Dan Oscarsson.