Artikeln publicerades 13 juni 2023

Skopande flygplan över Abborträsket

Två av MSB:s skopande flygplan, som för närvarande är stationerade i Västerbotten, har ansökt om att få öva i Abborrträsket i närheten av Åmsele (Vindelns kommun) i eftermiddag tisdag 13 juni.

Flygplanen kommer skopa upp vatten ur Abborrträsket och sedan också släppa det där. De kommer alltså inte flytta vatten mellan olika vattendrag/sjöar.