Artikeln publicerades 23 maj 2023

Vindelns kommun har förbättrat sitt företagsklimat mest i länet

Av alla kommuner i Västerbotten uppvisar Vindelns kommun den största förbättringen i Svensk Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet.


Ett strategiskt, genomtänkt och gemensamt samarbete med det lokala näringslivet har betalat av sig och är de övergripande faktorerna bakom det positiva utfallet av enkäten.

- Det här ger oss kraft och motivation att fortsätta det här arbetet. Under de sista åren har vi arbetat brett i en rad olika samverkansprojekt för att skapa ett bättre företagsklimat och jag tycker att det här visar att vi är på rätt väg, säger Therese Berg, kommundirektör, om enkätundersökningen.

Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Fjolårets sammanfattande omdöme landade på 3,10 på en fem-gradig skala, vilket var det sämsta resultatet sedan 2017.

När årets enkätsvar summerats av Svenskt Näringsliv visar undersökningen på helt andra siffror och landade på ett snitt på 3,47. En förbättring med 0,4 och det bästa resultatet sedan 2011 där Vindelns kommun för övrigt också ingick i en majoritet av kommunerna i Västerbottens som förbättrat företagsklimatet under 2023.

På inte mindre än 13 av 15 punkter i en rad olika frågeställningar till företagarna i kommunen är den samlade bedömningen att företagsklimatet blivit bättre i de flesta delar, allt ifrån dialogen med kommunens beslutsfattare till kommunens service- och bemötande.

Även skolans kontakter med det lokala näringslivet och informationen till företagen har förbättrats sedan fjolårets undersökning. Vindelns kommun har ett tydligt uttalat tillväxtfokus tillsammans med det lokala näringslivet. De senaste åren har det genomförts en rad olika gemensamma insatser för att stärka och utveckla kompetensförförsörjningen och producera fler bostäder. Vindelns kommun har bland annat heltidsanställt Angelica Johansson som näringslivsutvecklare sedan årsskiftet.

Utöver detta har det även inrättats ett näringslivsråd, inflyttarprojektet Hemma är Vindeln har implementerats och serviceutbildningar samt näringslivsträffar har genomförts.
- Både kommun och näringsliv är beroende av varandra. Vi är tacksamma för att företagarna visar oss förtroende och uppskattning. Det är många som tillsammans jobbar för att stärka de gemensamma förutsättningarna i vår fantastiska kommun, säger Mathias Haglund, kommunalråd.

FAKTA OM SVENSKT NÄRINGSLIVS UNDERSÖKNING
Undersökningen ger en bild av företagsklimatet i landets kommuner och genomförs av Ipsos på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Statistiska centralbyrån (SCB) tar fram ett urval utifrån kommunens storlek som levereras till Ipsos.

I första hand skickas enkäten till Svenskt Näringslivs medlemsföretag och i andra hand till företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Vanligt är att ungefär två tredjedelar av urvalet består av medlemsföretag.

Undersökningsperioden har pågått från den 2 januari till den 31 mars 2023 och antal svarande företag är 32 401. Detta innebär en svarsfrekvens på 46 procent.

Vartannat år får även kommunpolitiker svara på enkäten, i år svarade 5 760 kommunpolitiker. De som får enkäten är ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige (Enligt Valmyndighets förteckning över kommunpolitiker).