Artikeln publicerades 10 maj 2023

Många nyfikna när Vindelns kommun presenterade kommande byggprojekt

Mathias Haglund

Kommunalrådet Mathias Haglund (s) tillsammans med tjänstepersoner från Vindelns kommun hade bjudit in medborgarna för att presentera projektplanerna för Vindeln Innovation Center samt kommande byggprojekt.

För några veckor sedan presenterades idéskisserna för Vindelns Innovation Center för företag, myndigheter och organisationer. I går var det allmänhetens tur att få ta del av den unika satsningen som initierats i samarbete mellan Vindelns kommun och näringslivet.

Kommunalrådet Mathias Haglund (s) berättade om projektets nuläge och framtida betydelsen av ett gemensamt kompetens- och utvecklingscenter kopplat mot den ökade efterfrågan på behovet av ökad kompetensförsörjning.

Den starka tillväxten hos näringslivet har skapat stora möjligheter som Vindelns kommun vill ta tillvara. Förra sommaren inledde Vindelns kommun en unik satsning för att bygga Vindeln Innovation Center (VIC) i dialog med bland andra Rototilt, Indexator, Vimek och Cranab.

- Med den här satsningen tar vi gemensamma krafttag i frågan om kompetensförsörjning, tillväxt och utveckling för Vindelns kommun. Jag anser att vi inte har råd att avstå från att göra den här satsningen och att den här investeringen kommer att betala sig själv med tiden, konstaterade Mathias Haglund (s).

Ett 30-tal personer hade letat sig till informationsträffen på VindelnGallerian för att ta del av de kommande projektet på Lidbacken. Medborgarna fick även del av kommunens övriga utveckklings- och bostadsprojekt när olika tjänstepersoner från Vindelns kommun och kommunägda bostadsbolaget Vindelnbostäder AB informerade om byggstarten av tio nya lägenheter i Tvärålund samt processen kring de 23 nya lägenheter som kommer påbörjas i centrala Vindeln under året.

VIC_möte

Ett 30-tal medborgare hade slutit upp till VindelnGallerian för att bland annat ta del av kommunens kommande byggnadsprojekt.