Artikeln publicerades 8 maj 2023

Ny detaljplan för Granön

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för fastigheten Granön 8:28 med flera.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling och utökning av befintlig verksamhet genom att planlägga för byggandet av fler stugliknande boenden samt aktivitetsbaserade byggnader.

Detaljplanen går nu ut på sitt första samråd för insamling av synpunkter och yttranden. Under samrådstiden, 2023-05-08–2023-05-29, finns samrådshandlingarna och information tilllgängligt under aktuella detaljplaner>>> Länk till annan webbplats.

Ett samrådsmöte kommer att hållas tisdagen den 16 maj, kl 18.00 på Granö skola.