Artikeln publicerades 27 april 2023

Sök stöd från Idériket för att utveckla området där ni bor och verkar

Har din förening, ditt företag eller din organisation idéer som kan utveckla området där ni bor och verkar i Umeåregionen? Då kan ni söka stöd från Idériket Umeåregionen 2030 för att förverkliga dem.

Vindelns kommun är en av kommunerna i leaderområdet Idériket Umeåregionen 2030 . Under Eu-programperioden 2023-2027 kommer föreningar, organisationer och företag kunna söka ekonomiskt stöd för projekt för lokalutveckling.

Första omgången börjar med att det öppnar upp för intresseanmälan av projekt redan nu 1 maj – 31 maj 2023.

Måndag 15 maj, kl.18.30-19.30 erbjuds alla intresserade att närvara på en digital informationsträff där ni får veta mer om Leader-projektet och hur man går tillväga för att ansöka om pengar för att utveckla och främja landsbygdsutvecklingen.

Länk och anmälan till informationsträffen >>> Länk till annan webbplats.

Fyra steg till ditt projekt
Att söka stöd för ett projekt är en process med fyra olika steg. Här nedan finns mer information om dessa steg;

  • Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé som passar under något av våra fyra insatsområden, baserat på er bygds behov.
  • När man arbetat fram en bra projektidé testar man det mot vår checklista.
  • Om idén passar in på alla punkter innebär det att projektet har möjlighet att bli ett leaderprojekt och man kan gå vidare och skicka en intresseamälan.
  • Styrelsen kommer sedan bedöma om ert projekt har förutsättning att beviljas stöd och gå vidare med en formell ansökan till Jordbruksverket.

Information, checklistor och intresseanmälan hittar ni på Idériket >>> Länk till annan webbplats.