Artikeln publicerades 26 april 2023

Rekordstort intresse för Vindeln Innovation Center

Rekordstort intresse när Vindelns kommun presenterade sina idéskisser för VIC - Vindeln Innovation Center. Tisdagens kick-off på Hotell VindelnGallerian lockade över 90 personer från företag, organisationer och media som för första gången fick en djupare inblick i det tilltänka kompetens- och innovationscentret.

Industrikvartett

En tung industri-kvartett var närvarande när Vindelns kommun presenterade sina planer för ett förverkligande av VIC - Vindelns Innovation Center. Fr v: Johannes Nilsson, vd, Vimek, Anders Strömberg, vd, Cranab, Samuel Gottnersson, vd, Indexator och Anders Jonsson, vd, Rototilt.

- Uppslutningen visar verkligen vilket enormt behov det finns för den här typen av gemensam satsning. Det här banar väg för ett dynamiskt samarbete över gränserna, säger Caroline Nyström, projektledare för VIC

Träffen blev ett första viktigt steg mot ett förverkligande av ett nytt industrihus för att möta framtidens behov av såväl tillväxt som ökat behov av kompetensförsörjning.

Den starka tillväxten hos näringslivet har skapat stora möjligheter som Vindelns kommun vill ta tillvara med en unik satsning för att bygga VIC -Vindeln Innovation Center i dialog med bland andra den tunga industri-kvartetten; Rototilt, Indexator, Vimek och Cranab.

Vindelns kommuns nya vision "Tillsammans är vi Vindeln" och tydligt uttalat tillväxtfokus från kommun och näringsliv är grundfundamentet för ett förverkligandet av VIC.

Planen är att tillskapa ett unikt center som blanda annat ska innehålla industrilokaler, regionalt kompetencentrum, kontor, co-workingytor, restaurant, konferens,- event- och mässlokal med showroom. Inriktningen på utbildningarna kommer att vara mot bland annat metall, trä och ny teknik.

- Mot bakgrund av industrins långsiktiga och stora behov av kompetensförsörjning/utveckling så är denna satsning helt rätt i tiden, säger Jan Hörnberg, projektledare kompetenscentrum VIC.

Innovationscentrets storlek beräknas uppgå till cirka 7 000-10 000 kvadratmeter och den preliminära kostnadsberäkningen uppgår till cirka 180-210 miljoner kronor varav en betydande del kommer att sökas från externa finansiärer.

För att inte riskera att kommunens tillväxtföretag, i brist på lediga industrilokaler, flyttar ut sina produktioner i övriga Sverige eller utomlands presenterade Vindelns kommun tillsammans med näringslivet redan förra sommaren sina ambitioner.

Knappt ett år senare, närmast i rekordfart, har projektet redan hunnit leverera fram ett par viktiga processer där framförallt genomförande av ny detaljplan för industriområdet Vindeln Innovation Park antogs på kommunfullmäktige 18 april. Nya projektledare har tillsatts i form av Caroline Nyström och Jan Hörnberg och en gemensam styrgrupp med representanter från kommunen, det lokala näringslivet samt regionen har skapats.

- Mycket goda förutsättningar finns på plats för att etablera ett viktigt nav för framtidens behov av tillväxtsytor och kompetensförsörjning. Intresset är uppenbart och vi kommer tillsammans att göra vårt allra bästa för förverkligandet av VIC konstaterade Caroline Nyström, projektledare VIC.