Artikeln publicerades 24 april 2023

Förstärkning i arbetet med närvaro i skolan

Vindelns kommun ser, i likhet med övriga kommuner i Sverige, att problematisk skolfrånvaro ökar bland barn och unga.

I maj 2021 fastställdes en rutin ”Trappa för ökad skolnärvaro” där det framgår hur skolorna ska jobba för att främja närvaro och undanröja hinder för att barn och unga ska kunna fullfölja sin skolgång.

Under arbetet med att ta fram ”Trappan” och implementera den under 2021-2022 så blev det tydligt att en god samverkan mellan skolan och socialtjänsten var av yttersta vikt. Genom ett nära samarbete mellan vårdnadshavare, skola och socialtjänst kan återgången till skolan tryggas för de barn och unga som behöver det.

Vindelns kommun har utifrån detta beslutat att förstärka kommunens närvaroarbete med två personer, en anställd av sociala sektorn samt en av barn- och utbildningssektorn. Dessa personer ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande med information till elever, vårdnadshavare och personal- detta med sin spetskompetens när det gäller närvaroarbete. De ska även arbeta direkt i enskilda ärenden.

Rekryteringen av medarbetare är nu klar. Det blir Ingela Eliasson och Robert Larsson, båda är socionomer och har tidigare varit medarbetare på socialtjänsten i Vindeln. De kommer att påbörja sitt arbete under försommaren för att vara helt på plats efter sommarsemestrarna.