Artikeln publicerades 30 mars 2023

Ny energi- och klimatrådgivare

Vindelns kommun har anställt Jamal Mouneimne som ny energi- och klimatrådgivare. Han har över 16-års erfarenhet inom myndighetsutövning, bygglovhandläggning och som bygglovinspektör.

Jamal Mouneimne

Vindelns kommun har anställt Jamal Mouneimne som ny energi- och klimatrådgivare

Jamal är energingenjör, men har också jobbat drygt 20 år med energieffektiviseringar. Vindelns kommunen kommer under 2023 bedriva opartisk och kostnadsfri energirådgivning.
Ser ni vikten att minska din företagskostnader?
Vill företaget jobba systematiskt med hållbarhetsfrågor?
Då kan ni kontakta din kommunala energirådgivare för rådgiving.