Artikeln publicerades 6 mars 2023

Vindelns kommun och polisen har tecknat nya medborgarlöften

Mathias Haglunf

Mathias Haglund, Vindeln kommuns kommunalråd undertecknar kommunens medborgarlöften tillsammans med Michael Rystedt, lokalpolisområdeschef.

Polismyndigheten har tecknat nya medborgarlöften med Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns, Vännäs och Umeå kommun. I slutet av förra veckan samlades representanter för alla närliggande kommuner för att tillsammans med polisen underteckna sina medborgarlöften som för Umeå gäller åren 2023–2024 och för övriga kommuner mellan 2023–2025.

Alla kommuner skriver under egna löften

Alla kommuner i vårt närområde har sedan många år tillbaka haft medborgarlöften tillsammans med polisen. I år är dock första året som Bjurholms kommun, Nordmalings kommun, Robertsfors kommun, Vindelns kommun, Vännäs kommun och Umeå kommun träffades och tog ett gemensamt grepp vid tecknande av medborgarlöften med Polismyndigheten. Medborgarlöftena i respektive kommun baseras på områden som polisen tillsammans med kommunen ser som prioriterade utifrån lokal lägesbild. Prioriteringen har gjorts genom bland annat dialoger med medborgare och egna medarbetare samt resultat från olika undersökningar, till exempel trygghetsenkäter.


Varför medborgarlöften?

Medborgarlöften handlar om att polis och kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Det är områden där polis och kommun i och med tecknandet av medborgarlöftena lovar samverka, genom olika aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Löftena är en utveckling och förstärkning av de samverkansöverenskommelser som tecknats mellan polis och kommun. Medborgarlöftena tecknas för två år, och nästa gång blir i början av 2025.

Medborgarlöften ska;

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polis/kommun

Samverkansöverenskommelse

Förutom medborgarlöften, har kommunerna och polisen samverkansöverenskommelser. Dessa reglerar förutsättningar för samverkan, åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.

Kontaktpersoner
Sara Larsson
Folkhälsosamordnare och Minoritetssamordnare
Vindelns kommun
Telefon; 0933-141 42
E-post: saralarsson2@vindeln.se

Michael Rystedt
Lokalpolisområdeschef
Lokalpolisområde Umeå
Telefon: 010-568 22 53
E-post: michael.rystedt@polisen.se

Medborgarlöften

Madelaine Jakobsson, Nordmalings kommun, Christina Lidström, Bjurholms kommun, Hans Lindberg, Umeå kommun, Michael Rystedt, Lokalpolisområde Umeå, Anna Frej, Vännäs kommun, Petra Andersin, Robertsfors kommun, Mathias Haglund, Vindelns kommun.