Artikeln publicerades 1 mars 2023

Älvbacken invigt och klart för inflyttning

Hösten 2021 sattes spaden i jorden för utbyggnaden av Älvbackens särskilda boende. I februari 2023 stod de nya lägenheterna samt nya kontorsytor färdiga för inflyttning.

Budget för hela projektet har varit 45 miljoner kronor och byggprocessen har gått helt enligt fastställd tidsplan. En ny entrébyggnad med betongstomme med tegelfasad smälter in i den befintliga byggnaden. Kompletteringar har utförts i källare på befintlig byggnad med bland annat omklädningsrum och tvättstuga för de boende.

I nästa fas kommer själva utemiljön, med bland annat parkering och trädgård, förberedas för att stå klart nästa sommar 2023.

Nya Älvbacken kommer innebära stora möjligheter för framtidens boende. På enheten kommer särskilt boende, korttids och växelvård bedrivas, och i huset kommer det att finnas många olika professioner som möjliggör detta så som vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, enhetschefer. Med en samlad enhet finns det bättre möjligheter för gemensamma aktiviteter, både nöje för de boende men också utbildningsinsatser för personalen.