Artikeln publicerades 30 januari 2023

Välkommen till skolan och förskoleklass läsåret 2023/24

Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn som har fyllt eller fyller sex år under året. Det är en egen skolform och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Läsårstiderna för elever i förskoleklass är samma som för elever i grundskolan årskurs 1-6.

Dags att söka förskola/skola

Nu är det dags att ansöka till skolan och förskoleklass för läsåret 2023/24. Sista ansökningsdag är 13 februari.

Varje elev är kopplad till ett skolupptagningsområde, men som förälder har man även ett fritt skolval. Alla som ska börja förskoleklass behöver därför välja skola. Vindelns kommun behöver veta om ni som vårdnadshavare väljer förskoleklass i Vindelns kommun och i vilken skola ni önskar placera ert barn (vid ansökan till Älvbrinkens skola kan man inte välja avdelning).

Anmälan till förskoleklass görs via e-tjänsten ”Ansökan om skola eller byte av skola” på Mina sidor på kommunens hemsida: https://minasidor.vindeln.se/ Länk till annan webbplats.

Läsårstiderna kommer finnas på kommunens hemsida så snart de är beslutade.

Skolskjuts

Om ert barn har lång väg till skolan och ni önskar skolskjuts måste en ansökan göras. Det finns särskilda regler för skolskjuts, kopplat till val av skola och upptagningsområde. Regler för skolskjuts finns på kommunens hemsida.
Vid frågor om skolskjuts, kontakta skolskjutshandläggare Maria Johansson 0933-140 49. Ansökan görs via Mina sidor på kommunens hemsida: https://minasidor.vindeln.se/ Länk till annan webbplats.

Fritidshem

Ditt barns plats i förskola eller pedagogisk omsorg avslutas automatiskt i augusti det år som barnet börjar i förskoleklass. Om du som förälder arbetar eller studerar har du möjlighet att ansöka om en fritidshemsplats före och/eller efter förskoleklassen. Ansökan om fritidshem görs via Mina sidor på kommunens hemsida: https://minasidor.vindeln.se/ Länk till annan webbplats.

Anmälan till förskoleklass ska vara inskickad senast 13 februari 2023.

Har ni frågor, kontakta:
Pernilla Hall, Förvaltningsadministratör
0933-140 56. pernilla.hall@vindeln.se

Varmt välkommen till skolan i Vindelns kommun!