Artikeln publicerades 30 januari 2023

Samernas nationaldag firas 6 februari

Den 6 februari firas i Sverige, Norge, Finland och Ryssland samernas nationaldag. Det första samiska landsmötet hölls i Trondheim i Norge den 6 februari 1917.

Sameflagga

Den 6 februari firas i Sverige, Norge, Finland och Ryssland samernas nationaldag.

Då samlades för första gången samer över nationsgränserna för att diskutera gemensamma frågor. En av arrangörerna var Elsa Laula Renberg från Tärnaby som engagerade sig mycket för att få samerna att organisera sig.

Idag finns det samiska parlament i både Sverige, Norge och Finland. Samerådet, som är en samisk organisation, representerar även samer i Ryssland. Samerådet tog 1992 beslutet om samisk nationaldag den 6 februari.

Vindelns kommun ligger i umesamiskt område som är renbetesområde vintertid för majoriteten av Västerbottens samebyar, bland andra Rans Sameby och Ubmeje Tjeälddie. I skolorna i kommunen bedrivs undervisning i ume-, syd- och nordsamiska.

Samernas rättigheter skyddas bland annat genom att 25 av kommunerna i Sverige är förvaltningskommuner för samiska. De har enligt lag ett särskilt stort ansvar att skydda och främja samiska språk och kultur och får för det arbetet ett särskilt statsbidrag varje år. Vindelns kommun är förvaltningskommun för samiska sedan februari 2019.