Artikeln publicerades 25 januari 2023

Öppningen av simhallen försenas ett par veckor

Öppningen av Vindelns simhall förskjuts ett par veckor.
Försenade leveranser och tidskrävande driftsättning av rening- och ventilationssystem är en del av orsaken.

I maj 2022 påbörjades renoveringen av simhallens första av två etapper där första steget var att byta ytskikt i bassäng samt dusch- och omklädningsrum. I etapp två som påbörjas under sommaren 2023 kommer även reningsverket att bytas ut.

Arbetet med etapp 1 är i slutskedet och ambitionen är att provköra anläggningen under kommande veckor och därefter öppna för allmänheten.

Simhallen har fått nytt ytskikt i såväl bassängrummet som dusch och omklädningsrum.

- Tyvärr visade det sig att rutschkanan var i så dåligt skick att den inte gick att montera tillbaka. Vi ska utreda och göra de besiktningar som krävs och förhoppningen är att kunna återinstallera rutschkanan, berättar Malin Bjurén, kultur- och fritidschef.

Småbarnsbassängen kommer inte heller finns på plats när simhallen öppnar igen.

- Den gamla småbarnbassängen var från 70-talet med vassa kanter. En ny småbarnsbassäng finns med som en prioritering med förhoppning om installation i nästa etapp, berättar Bjurén.

Tanken var att simhallen skulle öppna 1 februari enligt tidigare information. Men nytt datum för öppnandet kommuniceras senare, vilket fastställs efter att anläggningen är provkörd.