Artikeln publicerades 12 januari 2023

Vill du ha stöd i ditt föräldraskap?

ABC- Alla barn i centrum är en serie gruppträffar för dig som har barn i åldrarna 3-12 år.

Träffarna bygger på varandra och handlar om hur relationerna i familjen kan stärkas och hur stress och konflikter kan förebyggas i vardagssituationer.

Du får tillsammans med andra föräldrar utbyta erfarenheter och ta del av aktuell forskning inom området. Vi träffas fyra gånger plus en gång för uppföljning.

Att delta är kostnadsfritt. Anmäl dig på abc@vindeln.se

Sista anmälningsdag 8 februari.

Det går också bra att maila frågor och andra funderingar till; abc@vindeln.se


Aktuella kursdagar 2023: 16 feb, 2 mars, 16 mars, 30 mars