Artikeln publicerades 4 januari 2023

Information gällande solenergi

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov eller anmälan på byggnader/fristående.

Även om en solenergianläggning inte kräver bygglov eller anmälan kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas.

För mer information kontakta bygglovhandläggare i din kommun eller gå in på Boverket.