Artikeln publicerades 2 januari 2023

Vindelns företagare summerar 2022
och blickar framemot 2023

Gabriella Wörlin

Gabriella Wörlin, Hairecycle AB, en av många företagare i Vindelns kommun som avslutat 2022 och tar sikte på ett nytt spännande verksamhetsår 2023.

Hur har företagsåret 2022 varit?
Vad ser företagen i spåkulan 2023?

Här presenterar vi svaren från några av
Vindelns kommuns företagare inom olika branscher.

Företag

Hur vill du

som företagare sammanfatta året 2022?

Vad ser ditt företag/verksamhet framemot under 2023?

Anders Jonsson,

Rototilt Group AB

Ännu ett mycket turbulent år i dimman av Covid och kriget i Ukraina. Under året har vi drabbats av stora leveransstörningar på materialsidan kombinerat med att priser för frakter, material, energi har fluktuerat och stigit kraftigt under året. Samtidigt gör vi vårt bästa år någonsin försäljningsmässigt. Vi har även under året investerat kraftigt för att öka vår kapacitet och leveransförmåga, allt för att stå oss väl rustade inför kommande år.

Vi ska nog alla vara mycket ödmjuka inför det kommande året, det finns många ”mörka moln” på den finansiella himlen. Inflationen har eskalerat enormt och stora insatser görs för att kyla ned ekonomin med räntejusteringar osv. och detta gäller inte bara för Europa utan vi ser detta även i Nordamerika och Asien. Energitillgång och dess priser är ju sannolikt en fortsatt utmaning som vi kommer att få slita med ett tag till. Generellt sett har vi trots allt här på Rototilt en försiktigt optimistisk hållning inför 2023 och vi arbetar fortsatt vidare med olika initiativ för att våra produkter ska nå ut på en allt större internationell marknad. Vi lanserar även en mängd nya produkter under kommande år som vi är övertygade om kommer att få ett positivt mottagande bland våra kunder och återförsäljare.

Bert-Ove Hägglund,
Bygg- & Murartjänst AB

Stor osäkerhet, speciellt svårt lämna priser då det varit dagspriser på vissa material. I övrigt bra, med bra tillgång på jobb.

Vi tror på kraftigt vikande marknad ,framförallt på privata nyproduktioner. Men räknar med att jobben håller i sig som det gjort så här långt.

Gabriella Wörlin,
Hairecycle AB

Som en berg och dal bana men mest positivt.

Mera samarbeten företag emellan som tillsammans kan skapa ett mervärde för alla som bor i Vindelns kommun och i närliggande krans-kommuner.

Nils Sandström,

Smide- &Industrimontage I Norr AB

Händelserikt och framförallt mycket jobb.

Att jobben håller i sig, och att de väldigt stora förändringarna i företaget blir lyckad.

Freddy Holmgren,
Wild River AB

Det har varit ett roligt och inspirerande år. I vårt tycke; vårt bästa år hittills!

Vi ser fram emot att försöka bli lite bättre under nästa säsong - för det är ständigt vår strävan: Att alltid bli lite bättre på något sätt.