Artikeln publicerades 2 januari 2023

Drygt 200 företagare får möjlighet att stärka företagsklimatet i kommunen

I veckan kommer drygt 200 företagare i Vindelns kommun få Svenskt Näringslivs enkät med frågor om företagsklimatet i kommunen.

Svetsare

I veckan kommer cirka 200 företagare i Vindelns kommun få möjlighet att svara på Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet i Vindelns kommun.

Det finns redan idag ett livskraftigt näringsliv och fler företagare behövs. Alla bidrar genom sitt engagemang till att Vindeln blir en levande bygd. Företagarna är en mycket viktig motor i vår samhällsutveckling.

Det senaste året har vi arbetat med en rad olika aktiviteter för att stärka och utveckla samarbetet mellan näringslivet och kommunen.
Genom dialog och ett antal olika näringslivsträffar i olika sammanhang har vi tagit del av företagens utmaningar och möjligheter med ambition att tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för ett starkt företagsklimat i Vindelns kommun.

Vi uppmanar därför alla som får enkäten att svara för att bidra och ge röst till nuläget samt ytterligare utveckling.

Vill du ha företagsbesök och/eller hjälp med frågor?
Kontakta
Angelica Johansson, Näringslivsutvecklare, Vindelns kommun
angelica.Johansson@vindeln.se
070-233 26 21