Artikeln publicerades 22 november 2022

Tillsammans skapar vi
ett Vindeln fritt från våld

21–25 november arrangeras En vecka fri från våld med aktiviteter i hela länet. Det sker i samband med internationella dagen mot våld mot kvinnor fredag 25 november.

Veckan sprider kunskap om att våld går att förebygga och bjuder in till engagemang. Engagera dig du också.
Med start på måndag 21 november arrangeras olika aktiviteter under En vecka fri från våld. Veckan är en åter¬kommande kampanj- och aktivitetsvecka som uppmärksammar det omfattande samhällsproblem mäns våld mot kvinnor är. Veckan ska sprida kunskap om att våld går att motverka och förebygga och bjuda in till engagemang i frågan.

I Vindelns kommun uppmärksammas arbetet för att förebygga våld genom insatser bland annat dessa insatser;


Frågor om våld i nära relationer
Mellan 14-25 november genomför Vindels kommun så kallade frågeveckor om våld i nära relationer.
Frågeveckorna innebär att alla som besöker kommunkontoret, oavsett ärende, får svara på fyra korta JA- och NEJ-frågor om våld i nära relation. Frågeformulär med frågor och information delas ut i receptionen vid anmälan, fylls i av besökaren själv och lämnas i en låst brevlåda i väntrummet. Deltagandet är frivilligt och den enskilde väljer själv om man vill fylla i lappen och/eller fylla i kontaktuppgifter för möjligheten att bli kontaktad av en socialsekreterare.

Frågeformulären kommer efter avslutade frågeveckor sammanställas och personer som lämnat sina kontaktuppgifter kommer kontaktas av en socialsekreterare för uppföljande samtal.
Syftet med frågeveckorna är att uppmärksamma våld i nära relation samt att öka möjligheten att upptäcka våldsutsatthet hos samtliga kommuninvånare och att informera om vart våldsutsatta personer kan vända sig för stöd och hjälp.


Strukturerat arbete med jämställdhet
Chefer och folkhälsosamordnare deltar i Länsstyrelsens seminarium Makt, möjligheter och maskulinitet som är en del av En vecka fri från våld. Detta kommer att följas av en brainstorming om hur ett strukturerat arbete med jämställdhet ska fortsätta.

Platsvandring med trygghetstema
På torsdag kväll genomförs en platsvandring på Fritidsgården. Syftet är att föra dialog med ungdomar som vistas där för att få bättre underlag och kunna skapa en trygg och inspirerande plats för unga att vara på.

Många aktiviteter är öppna för allmänhet. Dessa finns i en kalender på länsstyrelsens webbplatsLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.
Varje dag har ett särskilt tema;

  • Måndag: Pojkars och mäns våld mot flickor/kvinnor och våld i nära relationer
  • Tisdag: Barn och unga
  • Onsdag: Arbetsgivare och ledarskap
  • Torsdag: Maskulinitet
  • Fredag: Våldsprevention

Råd och stöd
Centrum mot våld
Mottagning för våldsutövare: 020-245 245
Mottagning för våldsutsatta: 020-410 420

Centrum mot våld har Öppet hus måndag 21 och torsdag 24 november, klockan 14.00–19.00.

www.1177.se Länk till annan webbplats.