Artikeln publicerades 10 november 2022

Vindelns simhall öppnar 1 februari 2023

Vindelns simhall

Vindelns simhall öppnar 1 februari 2023 efter renovering av bland annat bassängens ytskick.

I våras stängde Vindelns simhall för renovering för bland annat nytt ytskikt i bassäng samt dusch- och omklädningsrum samt upprustning av reningsverket.

Måndag 2 maj påbörjades renoveringen av Vindelns simhall till en budgeterad kostnad av 16 miljoner kronor.

Efter årsskiftet, 1 februari 2023, öppnas simhallen igen om allt går som det är tänkt.

Då har ytskikten i simhallens utrymmen renoverats för att hålla långsiktigt.
Redan i november 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny simhall i Vindelns kommun, men ekonomiska och planmässiga utmaningar har skjutit frågan om ny simhall på framtiden.