Artikeln publicerades 10 november 2022

Frågor om våld i nära relationer

Mellan 14-25 november genomför Vindels kommun så kallade frågeveckor om våld i nära relationer.

Frågeveckorna innebär att alla som besöker kommunkontoret, oavsett ärende, får svara på fyra korta JA- och NEJ-frågor om våld i nära relation.

Frågeformulär med frågor och information delas ut i receptionen vid anmälan, fylls i av besökaren själv och lämnas i en låst brevlåda i väntrummet. Deltagandet är frivilligt och den enskilde väljer själv om man vill fylla i lappen och/eller fylla i kontaktuppgifter för möjligheten att bli kontaktad av en socialsekreterare.

Frågeformulären kommer efter avslutade frågeveckor sammanställas och personer som lämnat sina kontaktuppgifter kommer kontaktas av en socialsekreterare för uppföljande samtal.

Syftet med frågeveckorna är att uppmärksamma våld i nära relation samt att öka möjligheten att upptäcka våldsutsatthet hos samtliga kommuninvånare och att informera om vart våldsutsatta personer kan vända sig för stöd och hjälp.

 

Vill du prata med någon om din situation?

Ring växeln 0933-140 00 och be att få tala med socialsekreterare.
Eller så kan du ringa kvinnofridslinjen 020-50 50 50